9 دی 1400

طراحی پرتال

خصوصیات طراحی پرتال اغلب ما بارها کلمه پرتال را شنیده‌ایم. اگر بخواهیم مفهوم لغت پرتال را بیان کنیم، معادل “درگاه” را می‌توان برای آن در نظر […]
1 دی 1400

طراحی سایت شرکتی

چگونه طراحی سایت شرکتی را به بهترین شیوه انجام دهیم از مدت ها پیش این انتظار وجود داشت که یک وب سایت شرکتی خوب باید منبع […]