9 دی 1400

طراحی پرتال

خصوصیات طراحی پرتال اغلب ما بارها کلمه پرتال را شنیده‌ایم. اگر بخواهیم مفهوم لغت پرتال را بیان کنیم، معادل “درگاه” را می‌توان برای آن در نظر […]